Infotrip d.o.o. je tvrtka koja se bavi pružanjem usluga dizajna, razvoja i primjenom softverskih i hosting usluga.

Informacijska sigurnost je jedan od najvažnijih čimbenika koji utječu na kvalitetu i transparentnost naših usluga.
Kroz primjenu sustava upravljanja informacijskom sigurnošću želimo osigurati cjelovitost i integritet svih informacija kojima raspolažemo, te nesmetano odvijanje svih procesa.

U cilju ispunjavanja potreba i očekivanja zainteresiranih strana definirali smo slijedeća načela naše politike informacijske sigurnosti:

Klijenti i dobavljači Osigurati zaštitu informacijske imovine od svih opasnosti –  internih i eksternih, kao i namjernih i slučajnih

Kroz upravljanje rizicima kontinuirano smanjivati rizike u području informacijske sigurnosti  i poduzimati kontrolne mjere

Osiguravanje dostupnosti informacija kada ih traže vanjske zainteresirane strane u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama

Osiguravanje povjerljivosti osjetljivih podataka u skladu s zakonskim propisima i dobrom poslovnom praksom

Zaposlenici Stalno osposobljavanje djelatnika vezano na pravila primjene informacijske sigurnosti

Zaštita osobnih informacija

Tijela državne uprave Osiguranje usklađenosti sa zakonskim propisima i ostalim zahtjevima u području informacijske sigurnosti

Osiguravanje kontinuiteta poslovanja kod pojave neželjenih događaja u skladu sa planom Održivosti poslovanja

Vodstvo – Uprava Svi incidenti vezani na sigurnost informacija će biti prijavljeni odgovornim osobama te će se poduzeti odgovarajuće korektivne radnje

Stalno unaprijeđivanje sustava upravljanja informacijskom sigurnošću u skladu sa zahtjevima norme ISO 27001